The wishlist name can't be left blank

Dit is reden waarom de ene appel de andere niet is